Minister Labille: “Remuneratie- en verloningscomités van NMBS en Infrabel zullen niet enkel bij loon CEO’s maar ook bij algemeen directeurs rekening houden met stiptheidscijfers voor 2013.”

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 25 maart 2014

15 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “de gevolgen van de stiptheidscijfers voor de verloning binnen de NMBS en Infrabel” (nr. 22884)
 
15.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, er zijn niet alleen toplonen bij Belgacom en bpost, ook bij de NMBS-Groep vallen er diverse toplonen te duiden. In de beheersovereenkomst met de NMBS Groep voor de periode 2008-2012 werd de klemtoon gelegd op het verhogen van de stiptheid van de treinen. Voor de berekening van de jaarlijkse tariefwijziging van de treinkaarten moest zelfs de doelstelling voor de stiptheid elk jaar hoger. Naar aanleiding van deze beheersovereenkomst werd ook overeengekomen dat een deel van de variabele verloning van de drie gedelegeerd bestuurders van de NMBS-Groep of 25 % van het salaris afhankelijk zou worden van de stiptheid van de treinen.
 
Mijnheer de minister, in de vergadering van de commissie voor de Infrastructuur van 9 oktober stelde u naar aanleiding van de stiptheidcijfers op het spoor voor de eerste zes maanden van 2013: “De doelstelling op vlak van stiptheid werd in 2010, 2011 en 2012 niet nageleefd. Het jaar 2013 was op het vlak van stiptheid zeker niet beter. Ik zal eerlijk zijn, ik begin het beu te worden”.
 
In de vergadering van de commissie voor de Infrastructuur van 14 januari 2014 verklaarde u in verband met de verloning van topfuncties dat u van mening bent dat het remuneratiecomité van de NMBS en van Infrabel als autonome overheidsbedrijven zelf de stiptheid meer in de variabele verloning moet integreren. Mijnheer de minister, het zal misschien een goede zaak zijn dat het zachte weer er volgens de recente cijfers voor gezorgd heeft dat de stiptheid verbeterd is. In feite zou de stiptheid echter niet afhankelijk mogen zijn van de weersomstandigheden maar wel van de inzet van het materieel en de prestaties van de NMBS zelf.
 
Het zou jammer zijn dat, mochten wij nu nog met sneeuw worden geconfronteerd, die stiptheidscijfers opnieuw naar beneden zouden duikelen.
 
Mijnheer de minister, ik heb de volgende vragen. Ten eerste, in welke mate werd bij de nieuwe structuur door de remuneratiecomités binnen de NMBS en Infrabel werk gemaakt van de integratie van de stiptheid in de variabele verloning van andere topfuncties? Indien ja, op welke wijze? Indien neen, waarom niet?
 
Ten tweede, welke gevolgen hadden de stiptheidscijfers voor 2013 voor de verloning van de CEO’s van de NMBS, NMBS Holding en Infrabel?
 
15.02 Minister Jean-Pascal Labille: Mijnheer Veys, om de variabele verloning van de gedelegeerd bestuurders en de algemeen directeurs vast te stellen, houden de remuneratie- en verloningscomités van de NMBS en Infrabel rekening met een aantal financiële en kwalitatieve criteria.
 
De stiptheid maakt hiervan deel uit en zal dus wel degelijk in rekening worden gebracht om in de loop van de volgende weken het bedrag van de variabele bezoldiging voor 2013 te berekenen.
 
Tot slot voeg ik eraan toe dat ik erop toezie dat de stiptheid voor beide bedrijven een essentiële operationele doelstelling vormt en dit met name door de nieuwe indicatoren die moeten worden bepaald in het beheerscontract.
 
Of het nu gaat om stipte reizigerstreinen of om de gemiddelde vertraging per reiziger en per dag, de indicatoren met betrekking tot de stiptheid zullen zowel voor de NMBS als voor Infrabel een overheersende rol spelen.
 
15.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Wij zullen nog enkele weken moeten wachten vooraleer wij te weten zullen komen hoeveel de CEO’s en de directeurs in hun loonzakje zullen derven omwille van de slechte stiptheidscijfers in 2013. De toekomst zal alvast uitwijzen of uw engagement om die stiptheidscijfers op te krikken ook in de praktijk wordt omgezet. Het is in elk geval duidelijk dat de NMBS op dat vlak nog een lange weg heeft af te leggen.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...