Minister Labille: “Infrabel heeft momenteel geen plannen om de sporen tussen Adinkerke en Duinkerke uit te breken”

Volgens NMBS hebben noch NMBS of SCNF interesse voor het uitbaten van een treindienst Adinkerke-Duinkerke en volstaat huidig busvervoer
Vlaams Belang pleit nogmaals voor heractivatie Lijn 73, zogenaamde Jacques Brellijn, in belang van personen- én goederenvervoer maar vreest communautaire onwil

Lijn 73, de oude spoorlijn tussen het Belgische Adinkerke en het Franse Duinkerke, is de enige rechtstreekse lijn die Vlaanderen verbindt met Frankrijk, maar is al 20 jaar in onbruik. Het is zelfs al 40 jaar geleden dat er nog een passagierstrein over de lijn denderde. Reizigersvereniging TreinTramBus (TTB) wil samen met de actiegroep “Trekhaak 73” nu opnieuw de spoorverbinding Adinkerke-Duinkerke leven in blazen. Ze reageren daarmee op geruchten als zou de lijn uitgebroken worden. TTB en Trekhaak 73 vrezen immers dat de lijn uitgebroken zal worden, wat de kansen op reactivatie zou hypothekeren. Ze deden ook een oproep om de facebookpagina “Red spoorlijn 71 Adinkerke-Duinkerke” te steunen. Op die pagina staat inmiddels dat deze week al een deel van de lijn zou uitgebroken worden door Infrabel.

In de Commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven van 12 juni 2012 verklaarde toenmalig minister Paul Magnette het volgende: “Er zijn geen vandaag geen specifieke plannen of projecten voor de benutting van deze spoorlijn. Een beslissing kan pas genomen worden na grondig overleg met alle betrokkenen, namelijk de Franse netbeheerder RFF, de Franse overheden, het Vlaams Gewest, de lokale besturen, de haveninstantie en de spoorwegondernemingen, die elk hun toekomstvisie hebben in verband met deze spoorlijn.”

Naar aanleiding van de Commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven van 14 januari ’14 diende volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (Vlaams Belang) een mondelinge vraag in (zie bijlage) om te vernemen “wat de concrete plannen zijn met de spoorverbinding Adinkerke-Duinkerke, in welke mate de berichten inzake het opbreken van de sporen aldaar klopte en om de dringende heractivatie van Lijn 73 te bepleiten in het belang van het personen- en goederenvervoer.”

In zijn antwoord (zie bijlage) stelde Minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) dat “Infrabel momenteel geen plannen heeft om de sporen tussen Adinkerke en Duinkerke uit te breken. Bovendien hebben volgens de NMBS noch NMBS of SCNF interesse voor het uitbaten van een treindienst Adinkerke-Duinkerke, omwille van de grote investeringen in infrastructuur die noodzakelijk zijn, hoofdzakelijk op het Franse grondgebied.  De huidige busverbinding tussen het centrum van Duinkerke en het station van Adinkerke met aansluiting op de treinen, voldoet trouwens aan de reizigersvraag op deze verbinding.”

Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys was enerzijds “blij dat de sporen dan toch niet worden opengebroken”, maar herbevestigde “dat er in de Westhoek en vanuit de havens, maar ook langs Franse zijde, voldoende interesse bestaat om spoorlijn 71 Adinkerke-Duinkerke, de zogenaamde  “Ligne Jacques Brel” (plat et droite), te heractiveren.  Dit zowel voor het personenvervoer, waarbij de huidige busregeling voor de nodige overlast zorgt op de weg en aan de bushaltes, als voor het goederenvervoer dat vraagt naar een rechtstreekse treinverbinding tussen Vlaanderen en Frankrijk.  Het feit dat er wél al een rechtstreekse treinverbinding bestaat tussen Wallonië en Frankrijk, maakt meteen duidelijk dat dit een communautair geladen dossier is en verklaart wellicht de onwil…”

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...