Minister Bourgeois moet andermaal gedeputeerde Vercamer op het matje roepen

Het promoten van zijn politieke zitdagen en zijn jaarlijks CD&V-bal via de provinciale website is volgens de minister misplaatst
Eerste gedeputeerde mag in door hemzelf betaalde advertenties zelfs het telefoonnummer van provinciebestuur niet meer gebruiken
Sander Vercamer neemt na klacht Tanguy Veys vlucht vooruit en schrapt snel de aangekondigde zitdagen
Naar aanleiding van de klacht die volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (Vlaams Belang) andermaal tegen de eerste gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, Alexander Vercamer (CD&V), indiende, wegens het misbruik van de webstek van de provincie Oost-Vlaanderen voor partijpolitieke doeleinden (hij promootte op de webstek zijn zitdagen als CD&V-politicus en zijn jaarlijks CD&V-bal, telkens met de vermelding dat hij er “officieel als gedeputeerde” optrad) moest de minister van Binnenlands Bestuur, Geert Bourgeois (N-VA), opnieuw optreden. 
 
Mister Proper?
Wie immers dacht dat, nadat “deputé Vercamer” – die zichzelf graag het imago van “Mister Proper” aanmeet, maar in de provinciale wandelgangen “Napoleon” genoemd wordt wegens zijn dictatoriaal gedrag en woede-uitbarstingen – in het verleden al eens door de minister op het matje geroepen was (ook na een klacht van Veys) omdat hij in folders op kosten van de provincie Oost-Vlaanderen en op de webstek van de provincie Oost-Vlaanderen zijn politieke zitdagen als CD&V'er in lokalen van de ACW-zuil propageerde, zijn lesje geleerd had (minister Bourgeois vroeg toen “de deputatie om in de toekomst nauwlettender toe te zien“), heeft het verkeerd voor. Als een sluwe vos probeert deze ACW'er keer op keer op kosten van de Oost-Vlaamse belastingbetaler misbruik te maken van de communicatiekanalen van het provinciebestuur om zijn partijpolitieke activiteiten te promoten. Gewezen provincieraadslid en huidig volksvertegenwoordiger Tanguy Veys weet echter als geen ander wat voor vlees hij in de kuip heeft en volgt dus nog steeds, mede dankzij anonieme tipgevers binnen zijn eigen provinciebestuur, de misstappen en misbruiken van Alexander Vercamer.
 
Verstokte recidivist
Ook deze keer diende Veys dus klacht in bij minister Bourgeois en ook deze keer moest de minister de gedeputeerde op het matje roepen.  Vercamer zag de bui al hangen en van zodra hij ruchtbaarheid kreeg van de klacht, liet hij snel en als een dief in de nacht alle vermeldingen van zijn politieke zitdagen op de provinciale webstek verwijderen (als dat geen schuldbekentenis is…). Gelukkig heeft Veys voldoende schermafbeeldingen van de inbreuken gemaakt, en kon door deze verstokte recidivist dus ook niet ontkend worden dat dergelijke misbruiken welig tierden.  De minister stelde dan ook in zijn antwoord dat het vermelden van zijn politieke zitdagen op de provinciale webstek “misplaatst” is en de indruk kan wekken “dat de betrokken gedeputeerde er in zijn officiële mandaatuitoefening optrad“, wat natuurlijk hoegenaamd niet het geval is… Ook de klacht tegen het gebruik van het telefoonnummer van de provincie Oost-Vlaanderen bij de nochtans door hemzelf betaalde advertenties van gedeputeerde Vercamer om zijn politieke zitdagen te promoten vindt de minister gegrond, omdat ook hier de indruk kan ontstaan “dat de betrokken gedeputeerde handelt namens de provincie, hetgeen vermeden moet worden.”
 
Deputatie in de tegenaanval
De deputatie zelf, wellicht de woorden van Bourgeois “om in de toekomst nauwlettender toe te zien” indachtig bleef alvast niet bij de pakken zitten en ging in de tegenaanval. Ze overwegen nu zelf een klacht tegen Veys bij de Privacy-commissie in te dienen, wegens het misbruik van “wellicht honderden” contactadressen van provinciepersoneel, waarvan zelfs gesuggereerd wordt dat Veys die misschien in het bezit kreeg dankzij “anderen” (lees: provinciepersoneel…).  In een aangetekend schrijven vraagt het provinciebestuur dan ook aan Veys om alle adressen van provinciepersoneel die hij nog in zijn bezit zou hebben, te “vernietigen” en hen een “brief op eer” te bezorgen waarin de vernietiging werd bevestigd.
 
Tanguy Veys is alvast niet onder de indruk van deze intimidatiepogingen, is in ieder geval tevreden met de duidelijke beslissing van de minister en hoopt dat zijn oud-provinciegenoot Alexander (Sander voor de vrienden…) Vercamer zijn lesje geleerd heeft, maar vreest van niet. Het blijft dus opletten geblazen…
 

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...