Maskers vallen af bij Open VLD Blankenberge

Naar aanleiding van het opblazen van het Open VLD-sp.a-bestuursakkoord in Blankenberge door Open VLD, waarbij sp.a uit het coalitiebed werd geduwd, en Open VLD in N-VA een gewillige partner vond om mee in de lakens te duiken, verstuurde Open VLD Blankenberge een brief aan al haar leden, ondertekend door bestuursleden en mandatarissen.  

Hierbij toch volgende opvallende vaststellingen:

1. Terwijl in de eerste verklaringen na het mes in de rug van sp.a nog door burgemeester Patrick De Klerck met een pokerface gesteld werd dat “de tripartite van Open VLD, sp.a en N-VA noodzakelijk is voor de stabiliteit”, vallen in deze brief de maskers van Open VLD compleet af.  De oorlogstaal van Patrick & co spreekt boekdelen: “Verder besturen is onmogelijk”, “Besturen met drie partijen is dan ook geen optie !” en “Niet met ons !”.  Het is duidelijk dat dit scenario voor het verraad van Open VLD al lang klaar lag en dat een vuile politieke oorlog wordt gevoerd op de kap van de Blankenbergenaars en de Blankenbergse stadsdiensten.

2. Een karrevracht vol verwijten en een salvo aan beschuldigingen worden door de partij van Patrick De Klerck richting sp.a Blankenberge afgestuurd:
– verziekte persoonlijke verhoudingen;
– gebrek aan collegialiteit;
– weigeren van compromissen;
– schofferen van inwoners en hun verenigingen;
– persoonlijke profileringsdrang;
– onrealistische plannen;
– goede relaties met de levensbeschouwelijke organisaties werden op de helling gezet;
– onderwijsnetten werden tegen elkaar uitgespeeld;
– enkel willen scoren op korte termijn;
– sterke toekomstgerichte dossiers (zoals het nieuw zwembad) worden tegengewerkt;
– megalomane plannen (5 miljoen euro om “De Wullok” te herlokaliseren);

Vreemd dat deze klaagzang van ongenoegen de voorbije twee jaar voor burgemeester Patrick De Klerck en zijn Blauwe kornuiten in het schepencollege geen breekpunt was, ze zelfs actief aan dat nefaste beleid meewerkten en alle beslissingen unisono  werden verdedigd.  Blijkbaar diende de burgemeester eerst zelf een electorale pandoering te krijgen alvorens hij het politieke licht zag in de figuur van Daphné Dumery, als de Blankenbergse “Jeanne d'Arc”…

3. De N-VA met haar zes gemeenteraadsleden wordt omschreven als “het sterkere alternatief” en “de solide partner”. Spijtig dat N-VAfractieleider Daphné Dumery en haar fractiegenoten vooral opvallen door hun inactiviteit en gebrek aan dossierkennis.  De vermelding dat ze “intussen bewezen vanuit de oppositie constructief te willen meewerken” en “ook in het OCMW meermaals bleken op één lijn te zitten met Open VLD” spreekt niet echt in het voordeel van N-VA die de voorbije twee jaar naar eigen zeggen stevig oppositie voerde. Zeker als je weet dat al die constructieve voorstellen van N-VA in de gemeenteraad twee jaar lang zonder verpinken door Open VLD in de prullenmand werden gegooid en werden weggestemd.

4. Het feit dat deze brief aan alle Open-VLD-leden van Blankenberge ondertekend werd door al hun mandatarissen zou de indruk moeten wekken dat het volledige partijkader achter deze coalitiewissel “met die Vlaams-nationalisten” staat. Vreemd dat alvast de 4 handtekeningen van de Open-VLD-OCMW-raadsleden ontbreken, en het bestuur van Open VLD telt ook tal van andere leden waarvan de handtekening ontbreekt.  Bovendien valt nu al in de Blauwe wandelgangen te vernemen dat heel wat Open-VLD-kaderleden helemaal niet te spreken zijn over de plotse koerswijziging en woordbreuk, met zware imagoschade voor de Blankenbergse politiek in het algemeen en het Blauwe schepencollege in het bijzonder.  Het hoeft dan ook geen verwondering dat prominente Open VLD’ers na jarenlange partijtrouw hun lidkaart hebben ingestuurd, soms op zeer publieke wijze…

5. Deze brief spreekt alvast duidelijk boekdelen en blaast alle bruggen met sp.a Blankenberge ongenadig op, inzoverre er Blankenbergenaars waren die de ijdele hoop koesterden dat er nog bruggen waren.  Dit alles in schril contrast met de krakkemikkige ledenbrief van N-VA Blankenberge (met foute datum en storende spelfouten) waarin kandidaat-schepen Daphné Dumery vooral haar gretigheid om aan de macht deel te nemen niet kan wegsteken, maar met geen woord rept over de verstandhouding met sp.a.

Kortom, hiermee wordt nogmaals mijn stelling bevestigd:
–  dat sp.a het slachtoffer is van het genetisch verraad van Open VLD;
– dat N-VA het slachtoffer is van de gretigheid van haar eigen Daphné Dumery;
– dat de argumenten van burgemeester Patrick De Klerck (“omdat de Open VLD-sp.a-coalitie dreigt af te glijden van het consensusmodel naar het conflictmodel”  en “omdat een tripartite van Open VLD, sp.a en N-VA noodzakelijk is voor de stabiliteit“) geen steek houden.

Dé inzet van deze machtsvaudevillle en stoelendans is dan ook de ijzeren wil van burgemeester Patrick De Klerck om met zijn Open VLD zijn eigen rampzalige score van 18,07% in Blankenberge tijdens de voorbije verkiezingen drastisch op te krikken tegen de gemeenteraadsverkiezingen van oktober ’18 en “en passant” ook de grote stemmenballon van N-VA met 32,5% van de stemmen in Blankenberge leeg te zuigen.  Het worden nog boeiende jaren…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...