Mandatenlijst 2013 Rekenhof: Ludo Monset kampioen in Blankenberge en Daphné Dumery vergeet gemeentemandaat

Sinds 2005 zijn de politici verplicht om bij het Rekenhof een aangifte te doen van hun mandaten en vermogen. De vermogensaangifte is vertrouwelijk, maar de mandaten worden publiek gemaakt. Ellenlange lijsten van politici en de organisaties waarin zij actief zijn worden jaarlijks in Het Staatsblad gepubliceerd. De verplichting van de vermogensaangifte werd ingevoerd om te voorkomen dat politici en topambtenaren zich persoonlijk zouden verrijken bij de uitoefening van hun mandaat. En de verplichte mandatenlijst moet belangenvermenging tegen gaan. Op 14 augustus 2014 werd door Het Staatsblad de Mandatenlijst voor 2013 gepubliceerd.

Hier vind je de lijst van Blankenbergse (ex)-politici met een mandaat. 

Enkele vaststellingen en opmerkingen:
Ex-burgemeester Ludo Monset (Open VLD) is de Blankenbergse kampioen inzake bezoldigde mandaten; van zijn 19 mandaten zijn er slechts 2 onbezoldigd. Schepen Björn Prasse (Open VLD) heeft de eer van het meest aantal onbezoldigde mandaten; van zijn 24 mandaten zijn er “slechts” 8 bezoldigd.
Gemeenteraadslid Daphné Dumery (N-VA) is vergeten aan te geven dat ze ook gemeenteraadslid is.  Wellicht heeft ze het te druk met al haar andere mandaten…
Hoeveel een bezoldigd mandaat opbrengt wordt er niet bij vermeld.
Eén bezoldigd mandaat in een grote intercommunale kan soms meer “opbrengen” dan 10 bezoldigde mandaten samen.
Er wordt evenmin vermeld hoeveel tijd men besteedt aan een mandaat; voor het ene bezoldigde volstaat het een kwartiertje aanwezig te zijn en je zitpenning op te strijken en voor het andere onbezoldigde mandaat moet je soms veel voorbereiden en urenlang vergaderen.  
Van een politicus die vergoed wordt op kosten van de belastingbetaler mag men verwachten dat hij steeds heel plichtsbewust zijn mandaat vervult. Of dit zo in Blankenberge is…

Burgemeester Patrick De Klerck, (Open VLD)
Mandaten: 15
– bezoldigd: 5
– onbezoldigd: 10

Schepen Johan Van Eeghem, (sp.a)
Mandaten: 16
– bezoldigd: 4
– onbezoldigd: 12

Schepen Björn Prasse, (Open VLD)
Mandaten: 24
– bezoldigd: 8
– onbezoldigd: 16

Schepen Jurgen Content, (sp.a)
Mandaten: 17
– bezoldigd: 9
– onbezoldigd: 8

Schepen Katrien Van Ryssel, (Open VLD)
Mandaten: 10
– bezoldigd: 3
– onbezoldigd: 7

Schepen Philip Konings, (Open VLD)
Mandaten: 20
– bezoldigd: 7
– onbezoldigd: 13

Schepen & OCMW-voorzitter Ivan De Clerck, (Open VLD)
Mandaten: 14
– bezoldigd: 4
– onbezoldigd: 10

Gemeenteraadslid Sandy Buysschaert, (CD&V)
Mandaten: 7
– bezoldigd: 3
– onbezoldigd: 4

Gemeenteraadslid & Volksvertegenwoordiger Daphné Dumery, (N-VA)
Mandaten: 11
– bezoldigd: 3
– onbezoldigd: 8

Gemeenteraadslid Ludo Monselt, (Open VLD)
Mandaten: 19
– bezoldigd: 17
– onbezoldigd: 2

Gemeenteraadslid & Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys, (Vlaams Belang)
Mandaten: 4
– bezoldigd: 3
– onbezoldigd: 1

Gemeenteraadslid Norbert Wallaert, (CD&V)
Mandaten: 7
– bezoldigd: 2
– onbezoldigd: 5

Schepen tot 2/1/13 Pierre Bisschop, (CD&V)
Mandaten: 15
– bezoldigd: 3
– onbezoldigd: 12

Schepen tot 2/1/13 Ignace Lauwagie, (CD&V)
Mandaten: 2
– bezoldigd: 2
– onbezoldigd: 0

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...