Kamer organiseert hoorzitting motorrijders op vraag Vlaams Belang

Op voorstel van het Vlaams Belang besliste de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven vandaag om een hoorzitting te organiseren over de verzuchtingen van de motorrijders.

Vorige maand werden tal van politici, onder wie volksvertegenwoordiger Tanguy Veys, aangesproken door personen uit de sector van de motorrijders. Hierbij uitten zij hun ongenoegen en bezorgdheid omtrent een aantal reeds doorgevoerde en een aantal nog geplande maatregelen op het vlak van de motorfietskeuring, de verplichting om beschermende kledij te dragen, de verplichting van het fluohesje, kinderzitje op de motor, de problematiek van eigenaars met een rijbewijs van vóór 1989, strengere voorwaarden voor het nieuwe rijbewijs, enz…

Het Vlaams Belang is steeds bijzonder bekommerd geweest omtrent de veiligheid van de motorrijders en gelet op een aantal geplande wetgevende initiatieven vroeg volksvertegenwoordiger Tanguy Veys aan commissievoorzitter Maggie De Block zijn verzoek tot het horen van vertegenwoordigers van de motorrijders te willen agenderen.

De commissie ging daar gisteren unaniem op in zodat één van de volgende weken alle betrokken actoren kunnen gehoord worden. In bijlage vindt u ten slotte de brief van partijvoorzitter Bruno Valkeniers en volksvertegenwoordiger Tanguy Veys aan de M.A.G. (Motorcycle Action Group) waarin de standpunten en voorstellen van het Vlaams Belang worden uiteengezet.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...