Hypocriet !

In allerijl werd vorige week een voorstel van resolutie ingediend om Hongarije eens fiks de les te spellen. Deze week werd het reeds in commissie behandeld en inderdaad tijdens de plenaire vergadering werd het voorstel door de zichzelf democratisch noemende partijen gestemd.

Sinds Victor Orban aan het roer is, is het land plots het stoute kindje van de klas. Reden genoeg voor volksvertegenwoordiger Tanguy Veys om de hypocriete houding van liberalen en socialisten aan de kaak te stellen. België is namelijk bijzonder slecht geplaatst om Hongarije op het vlak van vrije meningsuiting, politieke benoemingen van rechters en vrije pers de les te spellen. Hieronder kunt u de tussenkomst van Tanguy Veys integraal lezen.

Plenumvergadering van donderdag 26 januari 2012

16 Voorstel van resolutie over de herziene Hongaarse grondwet (2001/1-4)

Bespreking

16.02  Bruno Tuybens
[…]
Namens de Vlaams Belangfractie gaf de heer Veys aan dat hij tegen zou stemmen omdat, ik citeer, “Belgische politici slecht geplaatst zijn om lessen te geven, omdat ook hier in België de oppositie aan banden wordt gelegd en omdat Europa geen voorbeeld is van democratie.”
[…]
16.09  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, collega’s, Europa heeft een nieuwe boeman, met name Hongarije. Wij hebben het gisteren met zoveel woorden gehoord en vandaag wordt het door een aantal collega’s herhaald. Sinds Viktor Orbán aan het roer staat van dit land is het blijkbaar ineens het stoute kindje van de klas. Blijkbaar wordt de macht van het Grondwettelijk Hof aan banden gelegd. De oppositie klaagt over de overheidsgreep op de media. Het is wel vreemd dat er geen problemen rezen toen andere partijen, toevallig linkse partijen, de lakens uitdeelden in het Parlement en de media in handen hadden. Nu wordt er moord en brand geschreeuwd. Plots is de democratie bedreigd en moeten wij opnieuw een resolutie bovenhalen om hard op tafel te slaan.
 
Is er wel een probleem? Ja, er is een aantal rechters op vervroegd pensioen gestuurd. Dat zou in België ook eens mogen gebeuren. In het Europees Parlement werden zelfs strafsancties geëist. Niemand minder dan Guy Verhofstadt, die velen hier wellicht nog kennen, spande de kroon als grote verdediger van de democratie en de grondrechten. Dezelfde Guy Verhofstadt heeft als eerste minister nog een aantal rechten en vrijheden van oppositiepartijen, zoals het toenmalige Vlaams Blok, beknot. Collega Tuybens, toen ik daar gisteren naar verwees werd u ineens zeer moe. De realisaties van toenmalig eerste minister Verhofstadt indachtig, is hij heel slecht geplaatst om lessen te geven aan Hongarije.
 
Collega’s, wie een beetje de bedenkelijke reputatie kent van Guy Verhofstadt kan hierom alleen maar geeuwen of smakelijk lachen. Wij herinneren ons allemaal nog dat het Guy Verhofstadt was die zelf orders gaf om journalisten die blijkbaar niet in verbloemd proza over hem schreven, te bellen en voor het vuil van de straat uit te maken of die zelfs krantenredacties onder druk zette om maatregelen te nemen tegen bepaalde journalisten. Deze Guy Verhofstadt gaat nu eens Hongarije de les spellen.
 
Blijkbaar moeten wij ons ook hier nog eens de les laten spellen, bijvoorbeeld wanneer wij het hebben over feiten die gebeurd zijn in Hongarije. Want het is blijkbaar een grote ramp, dames en heren. Maar wat zijn de plannen nu juist? Men gaat onder meer spreken over het recht op leven vanaf het moment van de conceptie. Dat is toch wel een zeer drastische verwoording in die nieuwe grondwet. Het recht op leven zou blijkbaar bedreigd worden doordat dit nu zou gelden vanaf de conceptie.
 
Dames en heren, in België, en zelfs in andere landen, zouden veel mensen blij zijn als dit in onze eigen Grondwet zou staan. Wanneer wij kijken naar de huidige abortuswet en hoe verregaand die is, het recht op leven is heilig, maar blijkbaar niet in België. Misschien zouden wij beter nog iets leren van Hongarije in plaats van met de vinger te wijzen.
 
Een andere kwestie is die zogenaamde machtsgreep die men zou doen op de rechterlijke macht, het gaat dan over de politiek benoemde rechters. Ik zie hier in deze plenaire zaal toch nog een aantal oude krokodillen zitten. Nog niet zo lang geleden werden hier rechters politiek benoemd. Nog niet zo lang geleden werd er een duidelijke verdeling gedaan, elke politieke familie kreeg zijn lading rechters toebedeeld.
 
Men moet dus niet zo verontwaardigd zijn en zeggen dat de rechterlijke macht in Hongarije bedreigd is. Neen, collega’s, zeer terecht probeert men daar ook een hoofdstuk af te sluiten, want nog niet zo lang geleden viel ook Hongarije onder de communistische dictatuur en het is zeer goed dat men daarmee komaf maakt, dat er duidelijkheid komt en het is zeker niet België dat daar lessen heeft te geven.
 
Blijkbaar zou de wetgeving erop wijzen dat Hongarije geen democratie meer is. Viktor Orbán is echter nog steeds democratisch verkozen en als de bevolking zijn beleid niet lust, dan kan men hem perfect wegstemmen bij een volgende verkiezing. Bij mijn weten zijn de verkiezingen niet afgeschaft. Dat heeft men indertijd wel gedaan in een aantal communistische staten, die bezocht werden door onder andere hier aanwezige socialistische partijen. Bij mijn weten bestaan er in Hongarije nog steeds vrije verkiezingen en is er nog steeds de mogelijkheid om een politieke partij op te richten. Daarover moeten wij ons dus geen zorgen maken.
 
Wij moeten ons misschien wel zorgen maken over het feit dat men in België wetten gewijzigd heeft, men heeft zelfs de Grondwet gewijzigd, om een politieke partij als het Vlaams Belang buiten de wet te stellen. Blijkbaar slaagde men daarin niet via de kiezer. Men heeft door diverse wijzigingen aan wetten en zelfs aan de Grondwet gepoogd om het toenmalige Vlaams Blok buiten de wet te stellen en onder meer te laten veroordelen.
 
Collega’s, ik meen dat wij zeer slecht geplaatst zijn om lessen te geven aan Hongarije. Ik meen ook dat Guy Verhofstadt, de man die zei dat men zijn succes mocht afmeten aan de neergang van het Vlaams Belang, op zijn beurt eveneens zeer slecht geplaatst is om lessen te geven. Hij heeft in feite toegepast wat hij nu aan Hongarije verwijt. Misschien richten wij deze resolutie beter aan Guy Verhofstadt waarbij wij hem duidelijk maken dat hij beter eens in de spiegel zou kijken.
 
Collega’s, ik rond af. Wij hebben dit gisteren in de commissie besproken. De heer Orban zetelt in het Europees Parlement trouwens in dezelfde fractie als de collega’s van CD&V, dus zo’n onmens zal dat wel niet zijn. Ik meen dat er in het Europees Parlement wel anderen zetelen. Wanneer wij naar zijn partij, zijn standpunten en zijn beslissingen kijken, dan kunnen wij alleen maar vaststellen dat de democratie niet werd afgeschaft. Om die reden zullen wij deze resolutie niet goedkeuren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...