Gevaarlijk strandsanitair in Blankenberge ter waarde van 400.000 euro

– De Blankenbergse gemeenteraad van 5 april 2011 gaf groen licht om over te gaan tot de renovatie van het bestaande en sterk verouderde sanitair paviljoen ter hoogte van de Van Praethelling en de realisatie van een aansluitende nieuwbouw hellingsbaan.
– Het college van burgemeester en schepenen wees op 18 augustus 2011 Bulk Architecten uit Berchem aan als ontwerper voor dit project tegen een ereloonpercentage van 10% of 44.219,47 euro (incl. BTW).
– Het college van burgemeester en schepenen keurde op 17 januari 2013 de bouwvergunning goed voor deze opdracht. Hierbij werd beslist om, voorafgaand aan het toekennen van deze bouwvergunning, geen openbaar onderzoek te organiseren en om het dossier evenmin voor te leggen aan de GECORO (Gemeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening), ook al heeft de constructie van de nieuwbouw hellingsbaan een sterke invloed op de omgeving (zie foto als bijlage).
– Het college van burgemeester en schepenen stelde op 5 december 2013 Aannemingen Braet M&J uit Nieuwpoort aan als uitvoerder voor dit project voor een bedrag van 365.450,78 euro (incl. BTW).

Op 19 juni ’14 werd door bevoegde schepen Jurgen Content (sp.a) het sanitair paviljoen en de aansluitende nieuwbouw hellingsbaan officieel geopend.  Intussen blijkt na minder dan een week dat het zelfreinigend toilet kampt met tal van gebreken en kinderziekten.

Zo blijkt na een plaatsbezoek dat:
a) er aan de toegangsduur die met een tijdslot werkt niet vermeld staat van hoe laat tot hoe laat het zelfreinigend toilet kan gebruikt worden (zie foto als bijlage);
b) er voor wie zich binnen het paviljoen bevindt op het moment dat het niet aangeduide tijdslot in werking treedt geen mogelijkheid voorzien is om alsnog op eigen kracht het gebouw te verlaten;
c) er voor wie zich binnen het paviljoen bevindt op het moment dat het niet aangeduide tijdslot in werking treedt geen mogelijkheid voorzien is om de hulpdiensten te verwittigen;
d) de politie niet over een sleutel of contactpersoon beschikt om de met een tijdslot gesloten toegangsdeur te openen;
e) de geldautomaat van het zelfreinigend toilet (0,50 euro per beurt) geen wisselgeld teruggeeft maar wel muntstukken van 1 en 2 euro aanvaardt (zie foto als bijlage);
f) de vloer van het zelfreinigend toilet volledig onder een laag water staat (zie foto als bijlage);
g) het rantsoen wc-papier via een elektronische knop dient bekomen te worden, maar dat de aanduiding van deze knop amateuristisch gebeurde met een stuk met de hand beschreven plakband (zie foto als bijlage);
h) het ter beschikking gestelde rantsoen wc-papier per beurt onvoldoende is;
i) er zich in het zelfreinigend toilet een SOS-knop bevindt maar dat deze knop helemaal niet werkt (zie foto als bijlage), laat staan dat geweten is wat deze knop wel zou moeten doen.

Naar aanleiding van de gemeenteraad van dinsdag 9 september '14 werd daarom door het Vlaams Belang een voorstel (zie bijlage) ingediend waarbij aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd wordt om de nodige maatregelen te nemen, in het bijzonder inzake:
a) de reden waarom geen openbaar onderzoek werd georganiseerd en het dossier evenmin werd voorgelegd aan de GECORO;
b) het niet aanduiden van de openingsuren van het zelfreinigend toilet;
c) de onmogelijkheid om het zelfreinigend toilet te verlaten eenmaal het tijdslot in werking is getreden;
d) de onmogelijkheid om de hulpdiensten te verwittigen eenmaal het tijdslot in werking is getreden;
e) het feit dat de politie niet over een sleutel of contactpersoon beschikt om de met een tijdslot gesloten toegangsdeur te openen;
f) de geldautomaat van het zelfreinigend toilet geen wisselgeld teruggeeft;
g) de vloer van het zelfreinigend toilet volledig onder een laag water staat
h) de aanduiding van elektronische knop voor het rantsoen wc-papier amateuristisch gebeurde met een stuk met de hand beschreven plakband;
i) het ter beschikking gestelde rantsoen wc-papier per beurt onvoldoende is;
j) de SOS-knop niet werkt, laat staan dat geweten is wat deze knop wel zou moeten doen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...