** ARCHIV ** Aussenansicht der Zentrale der Deutschen Bahn AG am Potsdamer Platz in Berlin, aufgenommen am Montag 6. Aug. 2007. Die Deutsche Bahn hat nach einem Bericht des "sterns" im großen Stil Mitarbeiter und deren Ehefrauen ausforschen lassen. (AP Photo/Michael Sohn) ** zu APD9580 ** --- ** FILE ** Exterior view of the headquarters of the Deutsche Bahn AG pictured at the Potsdamer Platz in Berlin, Germany, Monday, Aug. 6, 2007. The drivers who guide Germany's trains across its vast network of railways, carrying some 5 million passengers a day, voted overwhelmingly to launch a strike against Deutsche Bahn AG, their union said Monday. (AP Photo/Michael Sohn)

De Duitsers zijn hier al eens geweest en dat was geen aangename ervaring, nu smeekt men om de Duitsers

Mijnheer de minister, uit contacten met het bedrijfsleven en een aantal havenbedrijven blijkt dat men niet te spreken is over NMBS Logistics. De Duitsers zijn hier al eens geweest en dat was geen aangename ervaring. Nu smeekt men echter om de Duitsers.”

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 29 januari 2013
 
Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over “de eventuele verkoop van NMBS Logistics” (nr. 15482)
 
[…]
 
13.02  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, telkens NMBS Logistics tijdens deze legislatuur aan bod kwam, was het geen enkele keer om goed nieuws te melden. Ofwel was er geen nieuws en verstopte de minister zich achter de commerciële belangen van de NMBS Logistics. Uw voorganger zei dat hij daarop geen rechtstreeks toezicht had. Ofwel ging het over de gevolgen van de NMBS Logistics op het financieel resultaat van de NMBS-Holding. Het is duidelijk dat sinds de oprichting van de NMBS Logistics de slecht-nieuws-show blijft aanhouden.
 
Zeer recent, in de contacten die ik nu aan het opbouwen ben aan de West-Vlaamse kust, hoor ik regelmatig en unisono uit het bedrijfsleven klachten over NMBS Logistics op het vlak van de commerciële ingesteldheid. Als het dan toch om een commerciële firma gaat, zou men ook een commerciële mentaliteit aan de dag moeten leggen. Deze is echter totaal niet aangepast aan de noden van het bedrijfsleven, in Brugge, in Gent noch in Antwerpen.
 
Het bedrijf hanteert een stroeve manier van werken, handelt totaal niet commercieel en treedt niet commercieel op, kortom, het stelt zich op in het nadeel van het bedrijfsleven. De huidige werkwijze, de huidige grillen en het huidige non-beleid van NMBS Logistics is men grondig beu.
 
Ondanks de participatie van de NMBS binnen NMBS Logistics zijn de financieel slechte resultaten en ook de gevolgen daarvan terug te vinden in de financiële resultaten van NMBS Logistics. De heer Vandeput heeft al meermaals aangedrongen op beslissingen die leiden tot een oplossing. Wij hebben al een aantal herstelplannen en maatregelen zien passeren, maar telkens slaagt men er niet in om NMBS Logistics uit de rode cijfers te krijgen.
 
Een van de argumenten is dat het slecht gaat in de sector. Er zijn nog commerciële firma’s actief in België op het vlak van goederenvervoer, ook al zijn die minder groot en torsen zij niet de zware structuur van het verleden. Niet communiceren is evenwel geen optie.
 
Ik verwijs naar het standpunt van uw collega in de commissie voor de Infrastructuur van 15 januari: “Ik oefen geen voogdij uit over de logistieke afdeling, maar ik sta wel in voor de impact die de negatieve resultaten van B-Logistics op de NMBS-Groep hebben. Ik heb een nota aan het kernkabinet voorgelegd om B-Logistics volledig marktconform te maken. De subsidie voor verspreid en gecombineerd vervoer van 4,1 miljoen euro is verlengd, maar B-Logistics zal een break-even moeten bereiken en alle prestatie van de NMBS ook vergoeden.”
 
Mijnheer de minister, dat is geen antwoord op de problemen die NMBS Logistics kent. Daarom wens ik van u het volgende te vernemen.
 
Gelet op de beslissing van de raden van bestuur van NMBS-Holding, NMBS en NMBS Logistics om de financiële toestand aan te pakken en op zoek te gaan naar een andere partner — ik verwijs ter zake ook naar de vragen van collega Vandeput — had ik graag vernomen welke stappen uiteindelijk werden genomen om een einde te maken aan de dramatische financiële toestand van het verlieslatende NMBS Logistics en om de gevolgen voor de NMBS-Groep te beperken?
 
In welke mate is een eventuele verkoop van NMBS Logistics gepland?
 
13.03 Minister Jean-Pascal Labille: Mevrouw de voorzitter, dit is inderdaad een delicaat, maar ook een belangrijk en strategisch dossier. Mijn voorganger heeft gezegd, en ik herhaal het, dat NMBS Logistics een naamloze vennootschap naar privaatrecht is die geen openbare diensten levert en dus buiten de beheerscontracten valt die de Staat en de overheidsbedrijven binden.
 
De financiële toestand is en blijft moeilijk en zulks sinds 2008 door de economische crisis die een zwaar negatieve impact heeft gehad. Zoals mijn voorganger hier heeft verteld, heeft de raad van bestuur van NMBS Logistics van 3 juli 2012 de laatste hand gelegd aan een herstelplan dat meer dan 100 miljoen besparingen moet opleveren en kan leiden — kan leiden — tot een financieel evenwicht in 2013. De rode draad is dat men bij NMBS Logistics de strategie afstemt op de realiteit van de markt en van de middelen waarover men beschikt. Op basis van een document dat wij van de NMBS Holding hebben gekregen, is NMBS Logistics wel op zoek naar een structureel partnerschap of een samenwerkingsmodel waarin zowel lokale Belgische actoren als Europese actoren uit de logistieke ketting een belangrijke rol kunnen spelen en de positie van NMBS Logistics zouden kunnen stabiliseren en versterken.
 
[…]
 
13.05  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.
 
Ik zal mij maar vastklampen aan dat kleine lichtpuntje dat het de bedoeling is om op zoek te gaan naar een externe partner in een Europese context om de problemen, waarmee NMBS Logistics op dit moment kampt, het hoofd te kunnen bieden. Ik wil toch die nuance aanbrengen, namelijk dat de problemen waarmee NMBS Logistics wordt geconfronteerd niet nieuw zijn. Die zoektocht is volgens mij al maanden en zelfs jaren aan de gang. Ik dring erop aan om hier vaart achter te zetten en dan liefst niet de vaart van een Fyra. Op zeer korte termijn zou men een oplossing moeten vinden in het belang van NMBS Logistics, maar ook van het bedrijfsleven.
 
Uit contacten met het bedrijfsleven en een aantal havenbedrijven blijkt dat men niet te spreken is over NMBS Logistics. De Duitsers zijn hier al eens geweest en dat was geen aangename ervaring. Nu smeekt men echter om de Duitsers. Men hoopt dat Deutsche Bahn zal participeren in dat project omdat dit de enige garantie is dat NMBS Logistics eindelijk doeltrefffend en commercieel zal werken, ook in het belang van het bedrijfsleven.
 
Als minister bevoegd voor overheidsbedrijven moet u stoppen met u te verstoppen achter de commerciële belangen van NMBS Logistics. U moet ervoor zorgen dat dit bedrijf terug doeltreffend wordt en niet meer zoveel geld kost aan de NMBS-Groep.
 
Het incident is gesloten.
L’incident est clos.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...