De absurde wet die moet toelaten dat fietsers de verkeerslichten negeren

De veelbesproken nieuwe regel die fietsers toelaat voorbij een rood licht te rijden om rechts af te slaan op een kruispunt of rechtdoor te gaan op een T-kruising zou niet deugen. De maatregel kreeg al bakken kritiek van onder meer het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), maar de Fietsersbond is voor, omdat de fietser tijd wint aan kruispunten waar stilstaan niet echt nodig.

De “wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten te negeren” is gebaseerd op twee nieuwe verkeersborden. Maar een basisregel van het verkeersreglement zegt nadrukkelijk dat een werkend verkeerslicht altijd voorrang heeft op een bord. Het bord dat een afwijking wil toestaan op het licht, geldt dus niet… vanwege datzelfde licht. Tenzij het defect is. De absurditeit ten top. Eugeen Van Aerschot, kenner van het verkeersreglement en maker van de website www.gratisrijbewijsonline.be, signaleerde het hiaat. “Dat snap je toch niet? Ze hebben de mond vol van een vereenvoudiging van het verkeersreglement en dan doen ze zoiets.” Inmiddels is de tekst al in het Staatsblad verschenen, maar hij geldt niet zolang hij niet werd aangepast. Het zijn de wegbeheerders (steden, gemeenten, gewest) die uiteindelijk de borden moeten hangen op plaatsen waar zij dat veilig en nuttig achten.

En alsof het nog niet gênant genoeg was, zou er ook nog iets rammelen aan de wettekst. In de Nederlandstalige versie staat dat de fietsers nog voorrang moeten verlenen aan andere “weggebruikers”, dat zijn bestuurders en voetgangers. In de Franstalige versie staat er alleen “bestuurders”.

Zie bijlage voor de mondelinge vraag aan Staatssecretaris Wathelet die vandaag werd ingediend over deze absurde wet.
Komt wellicht aan bod op de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 28 februari ’12.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...