Burgemeester Blankenberge misbruikt stadsdiensten om folders Open VLD te verspreiden

Vlaams Belang dient klacht in bij gouverneur en vraagt bijeenkomst Deontologische Commissie
Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Dergelijk gedrag is een burgemeester onwaardig !
Voorstel aan gemeenteraad om Patrick De Klerck een blaam te geven en zijn partij een retributie van 200 euro per dag op te leggen

Van 15 november 2013 tot eind maart 2014 organiseerde Open VLD op voorstel van burgemeester Patrick De Klerck (Open VLD) de kookwedstrijd “Koken met de Kokketeute“. Hierbij zetten 14 Blankenbergse restaurants een gerecht op hun kaart, waarbij bij de bereiding gebruik gemaakt werd  van de bruine of blonde “Kokketeute”, het Blankenbergs stadsbier. Het gerecht werd dan “gratis” aan een “vakjury” van Open VLD, de “Puntzeef” genaamd, voorgelegd en het winnende restaurant Zandstuiver ontving naast een cheque van 500 euro ook “een Blauwe Koksmuts”.

Naar aanleiding van deze wedstrijd werd ook een folder uitgebracht door Open VLD, waarbij nog eens het initiatief en alle deelnemende restaurants werden vermeld. Ook deze folder vermeldt duidelijk “Initiatief en organisatie Open VLD Blankenberge”, ook al werd de nochtans wettelijk verplichte verantwoordelijke uitgever niet vermeld. Op initiatief van burgemeester Patrick De Klerck wordt deze folder nu blijkbaar ook onder andere via de Dienst Toerisme van de stad Blankenberge verspreid.

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Op deze wijze werkt de stad Blankenberge officieel mee aan de verspreiding van drukwerken en aan de promotie van initiatieven van een politieke partij.  Dit is een ernstige schending van het beginsel dat een gemeentelijke overheid zich ten allen tijde politiek neutraal moet opstellen !  Open VLD met burgemeester Patrick De Klerck is wel goed om andere partijen een boete van 3.000 euro op te leggen voor het verspreiden van politieke pamfletten en zelfs een flyerverbod in te stellen tijdens Parkies, hetgeen ongezien is in onze badstad, maar overtreedt wel zelf doodleuk alle reglementen en deontologische principes.  Het was trouwens diezelfde Patrick De Klerck die wou dat in de deontologische code voor lokale mandatarissen een nieuwe passage werd opgenomen die mandatartissen verbiedt om nog langer politieke pamfletten tijdens stadsactiviteiten uit te delen.  Dit gedrag is een burgemeester onwaardig en zal zich als een boemerang in zijn gezicht terugsmakken. Ik heb dan ook niet alleen klacht ingediend bij de gouverneur, maar ik vraag wegens deze laakbare praktijen aan de gemeenteraad om Patrick De Klerck  een blaam te geven en zijn partij Open VLD een retributie op te leggen van 200 euro per dag dat die folders al door de stad verspreid werden.”

Daarom heeft het Vlaams Belang bij monde van gemeenteraadslid Tanguy Veys een klacht ingediend bij de gouverneur van West-Vlaanderen (zie bijlage) en bij de voorzitter van de gemeenteraad een verzoek ingediend om de Deontologische Commissie bij te roepen (zie bijlage).  Tot slot werd naar aanleiding van de gemeenteraad van 9 september ’14 een voorstel ingediend (zie bijlage), waarin de onmiddellijke stopzetting van de verdere verspreiding  wordt bevolen, voorgesteld wordt om burgemeester Patrick De Klerck een blaam te geven en om Open VLD een retributie op te leggen van 200 euro per dag dat die folders door de stad verspreid werden.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...