Bewoners, handelaars en omliggende straten kreunen onder eenrichtingsverkeer De Smet de Naeyerlaan Blankenberge en starten met petitie

Stadsbestuur wacht resultaat petitie niet af en reageert botweg met NJET !
Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Het stadsbestuur moet stoppen met zich achter De Lijn weg te steken voor beslissingen die het zelf doorvoerde !”
Vlaams Belang vraagt herinvoering tweerichtingsverkeer en maatregelen voor omliggende straten

In oktober ’12, niet toevallig vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, werd gestart met de herinrichting van De Smet de Naeyerlaan.  Hierbij werden zowel de trambedding, de rioleringen als de inrichting van de straat volledig onder handen genomen.  Opvallend was dat door het stadsbestuur meteen ook eenrichtingsverkeer werd doorgevoerd. De motivatie hiervoor was dat de stad Blankenberge “een parkeerlus wou creëren die dan zou worden opgesplitst naar de 3 toekomstige grote parkings… het parkeergebouw in de Stationsomgeving (die er niet voor 2018 komt), de ondergrondse parking Grote Markt (die er niet komt) en de parking aan de Haven.”  Ook De Lijn vond dit eenrichtingsverkeer een goede zaak, want hierdoor zou de kusttram wat tijdswinst kunnen realiseren.

De werken duurden bijna 2 jaar en veroorzaakten heel wat ellende; handelaars en bewoners werden dagelijks geconfronteerd met gevaarlijke en onveilige toestanden en met een stadsbestuur dat weigerde om op te treden tegen een nalatige aannemer.  Door de vele putten en modderpoelen was het voor veel oudere en minder mobiele bewoners vaak een onmogelijke opdracht om nog buiten te komen, laat staan om er boodschappen te doen.  Ook de handelaars werden zwaar getroffen door fel dalende verkoopcijfers en door een stadsbestuur dat in eerste instantie zelfs terrastaks durfde te heffen op onbestaande terrassen.  Gedurende die periode was het dan ook niet verwonderlijk dat de leden van het stadsbestuur deze buurt meden.  

De leden van het  college van burgemeester en schepenen lieten zich pas opnieuw in vol ornaat en met luid vertoon voor de perscamera’s zien op de officiële opening van de hernieuwde straat, maar het hoeft geen betoog dat er van feestvreugde onder de handelaars en bewoners aldaar geen sprake was.  Niet alleen was er dus die ellende van de werken, maar toen het stof was gaan liggen bleken er ook tal van parkeerplaatsen geschrapt te zijn, werden er enorme en lompe boombakken neergeplant die vooral afval en pis van mens & dier aantrekken, en werden totaal arbitrair los- en laadzones ingelast en/of geschrapt zonder enig overleg of inspraak en zonder enige kans op aanpassing.  Tot slot had vooral de invoering van het eenrichtingsverkeer de meest noodlottige gevolgen.  Want nog geen twee maand nadat het stadsbestuur het lint had doorgeknipt, klagen veel bewoners over de moeilijke bereikbaarheid van hun straat en worden verschillende handelaars opnieuw geconfronteerd met een ernstige omzetdaling.  Bovendien blijkt het talrijke verkeer haar weg nu gevonden te hebben via sluikstraten als de Leon Dujardinstraat en de Vlaamsestraat.  Het is duidelijk dat door de continue toevloed aan sluikverkeer via deze straten de leefbaarheid er aldaar sterk op achteruit is gegaan. Bovendien is in de Vlaamsestraat, waar nochtans aan de toegang een bord met vermelding “”Spelende kinderen, graag traag !” hangt, ook een buurtparkje en de toegang van de muziekschool gevestigd.

Daarom namen de lokale handelaars zeer recent het initiatief om met een petitie (zie bijlage) te starten om de invoering van het eenrichtingsverkeer in De Smet de Naeyerlaan ongedaan te maken.  Ook al loopt de petitieactie nog maar net en ook al kan de petitie op heel wat bijval rekenen (nu al meer dan 400 handtekeningen), wacht het stadsbestuur het resultaat niet af door nu al op WTV-Focus met een botte “Njet !” te reageren, zogezegd omdat “het eenrichtingsverkeer in een langetermijnvisie past en die zal niet worden gewijzigd.”

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Het duivelspact dat tussen het stadsbestuur en De Lijn werd gesloten is bijzonder nefast en dient het algemeen belang helemaal niet. De leefbaarheid voor de bewoners en de welvaart van de handelaars in de De Smet de Naeyerlaan worden hier ernstig bedreigd.  De problemen Het stadsbestuur moet bovendien stoppen met zich achter De Lijn weg te steken voor beslissingen die het zelf doorvoerde !

Daarom heeft het Vlaams Belang naar aanleiding van de gemeenteraad van 9 september ’14 een voorstel (zie bijlage) ingediend waarin gevraagd wordt om opnieuw tweerichtingsverkeer in de De Smet de Naeyerlaan toe te staan.  Bovendien moeten maatregelen genomen worden om de leefbaarheid en de veiligheid in de omliggende straten opnieuw te garanderen.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...