Beter Vlaanderen voor lagere prijs

Met een druk bijgewoond zette het Vlaams Belang vandaag
de puntjes op de ‘i’ wat zijn sociaaleconomisch programma (zie bijlage) betreft.
Het Vlaams Belang wil… het algemeen Vlaams belang dienen en kijkt daarom niet op
een leerstellige, maar op een empirische manier naar de sociaaleconomische
werkelijkheid. De realiteit is ons uitgangspunt: de sterktes, zwaktes,
mogelijkheden en bedreigingen voor Vlaanderen op korte en lange termijn. Het is
maar een vastbesloten natie die de uitdagingen tegemoet kan treden, dwars over
partijpolitieke en ideologische meningsverschillen. Het Vlaams Belang tekent
daarom in de eerste plaats een contract met de toekomst en, waar dat maar even
kan, een samenwerkingsakkoord met iedereen die kiest voor zekerheid en duurzame
groeikracht.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...