Afgetroefd maar niet uitgeteld: Vandaag al opnieuw aan de slag om 40.488 West-Vlaamse kiezers te bedanken

Vlaams Belang blikt terug op intense campagne in regio met hoogtepunten Score in Blankenberge lichtpuntje en aanmoediging
Gewezen volksvertegenwoordiger Tanguy Veys: “Nu met nog meer energie en toewijding inzetten op Blankenberge !”

Het Vlaams Belang heeft op zondag 25 mei ’14 een zware verkiezingsnederlaag geleden.  Dit is een harde klap, maar betekent niet dat het Vlaams Belang van de kaart werd geveegd.  Het Vlaams Belang blijft immers aanwezig in het Vlaams Parlement, de Kamer en het Europees Parlement. Het is wel duidelijk dat de kiezer een tactische keuze en dus een keuze voor de N-VA heeft gemaakt.  En hiervoor moet het Vlaams Belang, een partij die het in tegenstelling tot N-VA moet hebben van haar programma en van haar ideologie, een zware prijs betalen.  De vraag is echter of die tactische stem ook tot de voor Vlaanderen noodzakelijke resultaten en oplossingen zal leiden.  Het Vlaams Belang is alvast van plan om tegen volgende parlementsverkiezingen er opnieuw te staan en die ontgoochelde N-VA-kiezer opnieuw op te vangen.

In de regio Blankenberge kunnen we nu al terugblikken op een intense campagne met diverse hoogtepunten die ons enkel kunnen aanmoedigen om verder te bouwen aan de ingeslagen weg.  Onze militanten uit de regio Blankenberge waren dagelijks in de weer om de partij op de kaart te zetten, tot in Knokke-Heist, De Haan-Wenduine en zelfs de Brugse regio met Zeebrugge, Lissewege, Dudzele en Zwankendamme.  Onze solidariteitsactie ten voordele van de havenarbeiders en onze opvallende opkuisactie in Zeebrugge om de overlast en de oneerlijke concurrentie van de Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs aan te klagen waren zeker geslaagde en waardevolle hoogtepunten.

Wat Blankenberge en Uitkerke zelf betreft, is het duidelijk dat onze partij hier opnieuw meer voet aan de grond krijgt en de kiezer ons harde werk waardeert.  De vele steunbetuigingen die we tijdens de campagne maar ook na deze slechte stembusgang mochten ontvangen zijn hoopgevend en hartverwarmend. Bovendien kennen we in vergelijking met de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in Blankenberge toch een lichte stijging van 6,40% naar 6,52%, waardoor we in de ganse regio Brugge vlot de hoogste score voor onze partij neerzetten, hetgeen toch een lichtpuntje is.

Gewezen volksvertegenwoordiger Tanguy Veys: “Het heeft niet mogen zijn.  Het oordeel van de kiezer was hard, maar mag niet genegeerd worden.  Ik denk dat op vlak van vernieuwing en verjonging het werk van partijvoorzitter Gerolf Annemans verder moet gezet worden.  Ook aan ons harde taalgebruik en aan de onnodige provocaties moeten we verder blijven sleutelen.  Deze afstraffing is ontgoochelend voor onze militanten en voor onze kandidaten die voorbije weken keihard hebben gewerkt; dit verdienen zij niet.  Bovendien blijf ik geloven in de kracht van ons uniek programma en ben ik daarom er rotsvast van overtuigd dat het tij voor mijn partij zal keren.  Als ik mijn persoonlijke score, naast de score van 2126 voorkeurstemmen in de ganse provincie West-Vlaanderen, in mijn eigen regio Brugge vergelijk met die van de provincieraadsverkiezingen, ga ik er zelfs lichtjes op vooruit (van 596 naar 627 voorkeurstemmen), ook al moet mijn partij zwaar inleveren (van 6,90% naar 4,45%). Persoonlijk betekent dit wel dat ik opnieuw een job moet zoeken, maar daarvoor kijk ik in eerste instantie in de richting van mijn partij, waarin ik sinds mijn 16 jaar militeer en waarvoor is sinds 1995 werk.  Dit betekent ook dat ik mij met nog meer energie en inzet kan toewijden aan mijn mandaat in de gemeenteraad van Blankenberge, dus het stadsbestuur zal het geweten hebben… Ik wil in ieder geval het Vlaams Belang bedanken dat ik de voorbije 4 jaar in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de kans kreeg om onze kiezer te verdedigen en hun belangen te behartigen; een boeiende, blijvende en unieke ervaring.  Tot slot bedank ik alle militanten in onze regio voor hun onbaatzuchtige inzet en hun onophoudelijk enthousiasme en allen die mijn eigen campagne ondersteund hebben. Bedankt !”

Het Vlaams Belang in de regio Blankenberge blijft alvast niet bij de pakken zitten en start vandaag al met de affichecampagne “Bedankt kiezers !” om de 40.488 West-Vlaamse kiezers te bedanken.  
We werden dus afgetroefd, maar zijn zeker niet uitgeteld !

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...