Advocaat van burgemeester Blankenberge dient bij stadsbestuur factuur in voor onderzoek naar klacht wegens laster tegen gemeenteraadslid: 546,92 euro

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Als de burgemeester mij langs juridische weg het zwijgen wil opleggen, moet hij dat maar op eigen kosten doen en niet ten laste van de belastingbetaler !”
Vlaams Belang vraagt terugbetaling door burgemeester en openheid in stationsdossier

Naar aanleiding van de gemeenteraadszitting van de stad Blankenberge van 13 mei 2014, stelde gemeenteraadslid Tanguy Veys (Vlaams Belang) dat burgemeester Patrick De Klerck (Open VLD) persoonlijk betrokken is bij het dossier van de duurzame herontwikkeling van de stationsomgeving van de firma Gromabel, maar de burgemeester weigerde toen klaarheid te scheppen inzake zijn persoonlijke rol in het stationsdossier (zie bijlage). Het college van burgemeester en schepenen van 10 juli 2014 besliste bovendien (zie bijlage) dat voor de burgemeester een raadsman zou worden aangesteld om na te gaan “of de heer Veys de grens van toelaatbaarheid heeft overschreden en zich schuldig heeft gemaakt aan laster ” en om de burgemeester “bij te staan met juridisch advies en om, indien mogelijk, in rechte te treden.” Al op 16 juli 2014 liet de advocaat van de burgemeester in een uitvoerig document (zie bijlage) echter weten dat er onvoldoende gronden zijn om deze klacht wegens laster hard te maken.  Op zijn beurt diende gemeenteraadslid Tanguy Veys klacht in bij de gouverneur van West-Vlaanderen (zie bijlage) tegen de burgemeester.  

Intussen heeft de raadsman van de burgemeester, aangezien hij bedankt werd voor bewezen diensten, nu ook zijn factuur aan de stad Blankenberge opgestuurd voor het vele opzoekingswerk en zijn “omstandige nota van 7 bladzijden“: 546,92 euro (zie bijlage).

Gemeenteraadslid Tanguy Veys: “Het typeert Patrick & co dat ze met hun beschuldigingen aan mijn adres een soort houdt-de-dief-strategie toepassen om alle aandacht van zich af te wentelen. Dat burgemeester Patrick De Klerck probeert lastige gemeenteraadsleden monddood te maken is dan ook niet verwonderlijk.  Dat hij dat voor een rechtbank wil doen via een advocaat op kosten van de Blankenbergenaar is schandelijk.  Als de burgemeester mij langs juridische weg het zwijgen wil opleggen, moet hij dat maar op eigen kosten doen en niet ten laste van de belastingbetaler !

Daarom heeft het Vlaams Belang naar aanleiding van de gemeenteraad van 9 september 2014 een voorstel ingediend (zie bijlage) waarbij de gemeenteraad eist dat de burgemeester de onkosten van de advocaat persoonlijk aan de stad terugbetaalt en dat hij bovendien eindelijk openheid zou brengen inzake zijn persoonlijke rol in het stationsdossier.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...