Verkeersheuvel is vooral Verkeerseuvel; meer gevaar dan veilig

Ter hoogte van het kruispunt Gaaf Jansdijk-Rogierlaan met de Charlierhelling en de Malecotstraat in Blankenberge bevindt zich een verkeersheuvel. Deze verkeersheuvel werd echter op dermate slechte wijze ingepland dat deze zowel voor auto's, fietsers als voetgangers een gevaarlijk obstakel vormt. Zeker tijdens de vakantiedagen en in het weekend, wanneer diverse rijwielen en/of kindervoertuigen van verhuurbedrijf “New-Cars” buiten gestald staan, zorgt deze verkeersheuvel juist eerder voor meer gevaar dan voor meer veiligheid. Vooral voor de auto's die komen van de Graaf Jansdijk vormt dit een niet te ontwijken hindernis. Maar zelfs op momenten dat er geen rijwielen en/of kindervoertuigen op straat uitgestald staan, zijn al diverse voetgangers over deze verkeersheuvel ten val gekomen. De vraag stelt zich dan ook waarom deze verkeersheuvel, die juist voor meer veiligheid zou moeten zorgen, enkele jaren leden geplaatst werd. De uitgestalde rijwielen en/of kindervoertuigen bovendien wettelijk. Artikel V.2.4.6.1. van de Algemene Politieverordening Blankenberge stelt immers het volgende: “Aan de uitbaters van inrichtingen waar rijwielen en/of kindervoertuigen worden verhuurd, kan een innamevergunning worden afgeleverd tot het plaatsen van die rijwielen of voertuigen op het trottoir en/of de parkeerstrook vóór hun inrichting.”

Reeds in mei '13 liet burgemeester Patrick De Klerck weten dat er “volgens de politie geen aanwijzingen zijn dat de (verkeers)veiligheid in het gedrang komt (geen ongevallen bekend). Wijzigingen aan het kruispunt of aan de signalisatie zijn dus momenteel niet aan de orde.” Uit een steekproef op een zomerse vakantiedag (zie foto's) en getuigenissen van buurtbewoners en handelaars in de omgeving over recente verkeersonveilige voorvallen, blijkt nochtans zeer duidelijk dat het verwijderen van deze verkeersheuvel in het belang van de veiligheid is

Daarom heeft het Vlaams Belang naar aanleiding van de gemeenteraad van dinsdag 16 december '14 een voorstel ingediend om de verkeersheuvel te verwijderen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...