[25/05/98] Mondelinge vraag over de ontvangst van de ambassadeur van Egypte

Ontvangst ambassadeur Egypte (25/05/1998)
( nr. 231 dd. 2.6.98)

Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys, Gemeensteraadslid

Op woensdag 3 juni 1998 wordt Z.E.M. Raou Tsjaad, ambassadeur van Egypte, officieel ontvangen door het Gentse stadsbestuur.

Zal de burgemeester van deze gelegenheid gebruik maken om de ambassadeur te wijzen op de ernstige schending van de mensenrechten en van de politieke rechten in Egypte door de overheid?

De heer Frank Beke, Burgemeester

Aansluitend bij de vraag gesteld door de heer Veys naar aanleiding van het officiëel bezoek van de Heer Raouf Tsjaad, Ambassadeur van de Republiek Egypte op 3 juni 1998 kan ik U mededelen dat tijdens de officiële toespraak tal van onderwerpen ter sprake kwamen zoals culturele aspecten van Egypte (historisch overzicht), economische samenwerkingspunten en voorstelling van de infrastructuur van de Gentse haven (promotioneel). Benevens deze werd in een paragraaf eveneens een allusie gemaakt op de problematische actuele toestand terplaatse … “attacks by fundamentalist groupings, however, disturb the peace which entails serious concequences for the economy depending on tourism…”.

Dit voor wat het diplomatieke deel betrof. Tijdens de informele conversatie achteraf kwamen de actuele toestanden nog aan bod waaronder eveneens het thema waarover de heer Veys interpelleert.

http://www.gent.be/gent.htm?id=VRAGENUUR&rec=113266

Ontvangst ambassadeur Egypte (25/05/1998)
( nr. 231 dd. 2.6.98)

Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys, Gemeensteraadslid

Op woensdag 3 juni 1998 wordt Z.E.M. Raou Tsjaad, ambassadeur van Egypte, officieel ontvangen door het Gentse stadsbestuur.

Zal de burgemeester van deze gelegenheid gebruik maken om de ambassadeur te wijzen op de ernstige schending van de mensenrechten en van de politieke rechten in Egypte door de overheid?

De heer Frank Beke, Burgemeester

Aansluitend bij de vraag gesteld door de heer Veys naar aanleiding van het officiëel bezoek van de Heer Raouf Tsjaad, Ambassadeur van de Republiek Egypte op 3 juni 1998 kan ik U mededelen dat tijdens de officiële toespraak tal van onderwerpen ter sprake kwamen zoals culturele aspecten van Egypte (historisch overzicht), economische samenwerkingspunten en voorstelling van de infrastructuur van de Gentse haven (promotioneel). Benevens deze werd in een paragraaf eveneens een allusie gemaakt op de problematische actuele toestand terplaatse … “attacks by fundamentalist groupings, however, disturb the peace which entails serious concequences for the economy depending on tourism…”.

Dit voor wat het diplomatieke deel betrof. Tijdens de informele conversatie achteraf kwamen de actuele toestanden nog aan bod waaronder eveneens het thema waarover de heer Veys interpelleert.

http://www.gent.be/gent.htm?id=VRAGENUUR&rec=113266

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...