[21/09/98] Mondelinge vraag over de problemen met jonge vreemdelingen op kermissen

Problemen met jonge vreemdelingen op kermissen (21/09/1998)
Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys, Gemeenteraadslid

Gent kent een rijke traditie aan markten en kermissen die met een grote regelmaat in de verschillende Gentse wijken plaatsvinden. De laatste jaren worden deze kermissen, en vooral deze rond de Gentse binnenstad, steeds meer en meer geconfronteerd met problemen veroorzaakt door kleine groepjes jongeren, voornamelijk jonge vreemdelingen.

Dit gaat van pesterijen tot vormen van `kleine criminaliteit’ ten overstaan van de voorbijgangers en de gebruikers en de uitbaters van de attracties, vooral autoscooters en lunaparken.

Recent nog deden zich dergelijke incidenten voor tijdens de kermis op Sint-Amandsberg. Ten gevolge daarvan mijden de bezoekers de kermisattracties, dalen de inkomsten van de fooruitbaters en zijn er zelfs bepaalde kermissen waar de fooruitbaters weigeren met hun attractie te staan. Bijvoorbeeld: de kermis aan het Rabot, het Bisschop Segersplein, het Heilig Hartplein en ook nog op andere plaatsen. Dit is trouwens de reden waarom er op de kermis van Sint-Amandsberg geen lunapark meer staat.

De problemen zijn bij het stadsbestuur gekend, want in het verleden is de problematiek zowel bij de burgemeester als de hoofdcommissaris aangeklaagd en daarbij werd een verhoogde permanentie van de politiediensten gevraagd. Een oplossing kwam evenwel nog niet uit de bus.

Is de burgemeester hiervan op de hoogte en welke maatregelen werden genomen?

De heer Frank Beke, Burgemeester

De stafdienst schrijft mij dat ze informatie hebben opgevraagd bij de Technische Steundienst en de wijkpolitie.

De studiecel van de Technische Steundienst die een selectie maakte van vier specifieke foren en criminaliteitscijfers vergeleek met het voorgaande jaar, komt tot het besluit dat uit gegevens niet kan worden besloten van er een algemene toename van de kleine criminaliteit zou zijn, noch van een stijging van de persoonsdelicten.

De leden van de Migrantencel merken wel op dat er op en rond de buurtkermissen groepen jonge migranten samenkomen die door hun gedrag anderen afschrikken. Daartoe werd reeds in het verleden, en in samenwerking met de wijkpolitie, toezicht verricht. Een aanwezigheidspolitiek, en dat bestaat dan uit toezicht, gesprekken met jongeren, wordt wel gesmaakt door de kermisuitbaters, zo zegt men mij.

Tevens worden, wanneer zich probleemsituaties voordoen, de ouders van de jongeren op de hoogte gebracht.

Benevens het toezicht van de leden van de Migrantencel en van de buurtagenten, wordt in sommige gevallen de tussenkomst van de Interventiepolitie gevraagd, indien zich echt confrontaties dreigen voor te doen. Daarbij kan de coördinatieofficier bijkomend laten patrouilleren en/of in bepaalde gevallen de Mobiele Eenheid laten aanrukken.

Er moet ook worden gezegd dat met betrekking tot de kermissen er telkenmale een lokale ordedienst wordt opgesteld en dat daarvoor een draaiboek wordt gevolgd. Hierbij wordt rekening gehouden met de plaatselijke omstandigheden en de verwachte risico’s, wat impliceert dat ook de personeelsinzet hiernaar wordt gericht. Nadien wordt dit alles geëvalueerd zodat voor de toekomst rekening kan worden gehouden met bepaalde fenomenen.

De heer Tanguy Veys, Gemeenteraadslid

Ik zou willen opmerken dat algemeen in Gent centrum, zowel volgens de kermisuitbaters als de bezoekers, er onvoldoende toezicht is.

De heer Frank Beke, Burgemeester

U heeft het over kermissen in Gent centrum. Dat zijn er niet veel.

Dat is dan Sint-Pietersplein, Vrijdagmarkt, Sint-Jacobs en Rabot.

De heer Tanguy Veys, Gemeenteraadslid

Ik heb ze opgenoemd: het Rabot, het Bisschop Segersplein, het Heilig Hartplein.

De heer Frank Beke, Burgemeester

Heilig Hart is niet meer het centrum.

http://www.gent.be/gent.htm?id=VRAGENUUR&rec=113335

Problemen met jonge vreemdelingen op kermissen (21/09/1998)
Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys, Gemeenteraadslid

Gent kent een rijke traditie aan markten en kermissen die met een grote regelmaat in de verschillende Gentse wijken plaatsvinden. De laatste jaren worden deze kermissen, en vooral deze rond de Gentse binnenstad, steeds meer en meer geconfronteerd met problemen veroorzaakt door kleine groepjes jongeren, voornamelijk jonge vreemdelingen.

Dit gaat van pesterijen tot vormen van `kleine criminaliteit’ ten overstaan van de voorbijgangers en de gebruikers en de uitbaters van de attracties, vooral autoscooters en lunaparken.

Recent nog deden zich dergelijke incidenten voor tijdens de kermis op Sint-Amandsberg. Ten gevolge daarvan mijden de bezoekers de kermisattracties, dalen de inkomsten van de fooruitbaters en zijn er zelfs bepaalde kermissen waar de fooruitbaters weigeren met hun attractie te staan. Bijvoorbeeld: de kermis aan het Rabot, het Bisschop Segersplein, het Heilig Hartplein en ook nog op andere plaatsen. Dit is trouwens de reden waarom er op de kermis van Sint-Amandsberg geen lunapark meer staat.

De problemen zijn bij het stadsbestuur gekend, want in het verleden is de problematiek zowel bij de burgemeester als de hoofdcommissaris aangeklaagd en daarbij werd een verhoogde permanentie van de politiediensten gevraagd. Een oplossing kwam evenwel nog niet uit de bus.

Is de burgemeester hiervan op de hoogte en welke maatregelen werden genomen?

De heer Frank Beke, Burgemeester

De stafdienst schrijft mij dat ze informatie hebben opgevraagd bij de Technische Steundienst en de wijkpolitie.

De studiecel van de Technische Steundienst die een selectie maakte van vier specifieke foren en criminaliteitscijfers vergeleek met het voorgaande jaar, komt tot het besluit dat uit gegevens niet kan worden besloten van er een algemene toename van de kleine criminaliteit zou zijn, noch van een stijging van de persoonsdelicten.

De leden van de Migrantencel merken wel op dat er op en rond de buurtkermissen groepen jonge migranten samenkomen die door hun gedrag anderen afschrikken. Daartoe werd reeds in het verleden, en in samenwerking met de wijkpolitie, toezicht verricht. Een aanwezigheidspolitiek, en dat bestaat dan uit toezicht, gesprekken met jongeren, wordt wel gesmaakt door de kermisuitbaters, zo zegt men mij.

Tevens worden, wanneer zich probleemsituaties voordoen, de ouders van de jongeren op de hoogte gebracht.

Benevens het toezicht van de leden van de Migrantencel en van de buurtagenten, wordt in sommige gevallen de tussenkomst van de Interventiepolitie gevraagd, indien zich echt confrontaties dreigen voor te doen. Daarbij kan de coördinatieofficier bijkomend laten patrouilleren en/of in bepaalde gevallen de Mobiele Eenheid laten aanrukken.

Er moet ook worden gezegd dat met betrekking tot de kermissen er telkenmale een lokale ordedienst wordt opgesteld en dat daarvoor een draaiboek wordt gevolgd. Hierbij wordt rekening gehouden met de plaatselijke omstandigheden en de verwachte risico’s, wat impliceert dat ook de personeelsinzet hiernaar wordt gericht. Nadien wordt dit alles geëvalueerd zodat voor de toekomst rekening kan worden gehouden met bepaalde fenomenen.

De heer Tanguy Veys, Gemeenteraadslid

Ik zou willen opmerken dat algemeen in Gent centrum, zowel volgens de kermisuitbaters als de bezoekers, er onvoldoende toezicht is.

De heer Frank Beke, Burgemeester

U heeft het over kermissen in Gent centrum. Dat zijn er niet veel.

Dat is dan Sint-Pietersplein, Vrijdagmarkt, Sint-Jacobs en Rabot.

De heer Tanguy Veys, Gemeenteraadslid

Ik heb ze opgenoemd: het Rabot, het Bisschop Segersplein, het Heilig Hartplein.

De heer Frank Beke, Burgemeester

Heilig Hart is niet meer het centrum.

http://www.gent.be/gent.htm?id=VRAGENUUR&rec=113335

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...