[19/05/10] Initiatieven Vlaams Belang voor provincieraad van 19 mei ’10

Naar aanleiding van de provincieraad van woensdag 19 mei ’10 heeft het
Vlaams Belang volgende nieuwe initiatieven genomen: 4 mondelinge vragen,
3 interpellaties, 1 voorstel en 1 motie.
Er werden ook 3 mondelinge vragen onontvankelijk verklaard.
Er staan nog ook nog 4 interpellaties, 7 voorstellen en 2 moties van het
Vlaams Belang op de agenda, die op de vorige zitting van 28/4 niet aan
bod konden komen omdat na 4 uur vergaderen de meerderheid al niet meer
in aantal was…
De volledige agenda vindt u hier.

Hier volgt een overzicht van wat u mag verwachten:

Mondelinge vragen (4)
Vraag
van Eddy Schollaert i.v.m. het Varend Erfgoedcentrum Baasrode

Vraag
van Eddy Schollaert i.v.m. bescherming eigen erfgoed

Vraag
van Tanguy Veys i.v.m. de leegstand van het Huis Philemon Coupé

Vraag
van Tanguy Veys i.v.m. de decretaal voorziene adviesraden en
overlegstructuren

Voorstellen (1)
Voorstel
Tanguy Veys tot het optimaliseren en actualiseren van de provinciale
webstek naar het systeem van klachtbehandeling toe

Interpellaties (2)
Interpellatie
Annemie Peeters-Muyshondt over Scheepswerf Baasrode

Interpellatie
Annemie Peeters-Muyshondt over Trage wegensubsidies

Moties (1)
Motie
Tanguy Veys i.v.m. de overdracht van het Oost-Vlaamse provinciehuis aan
Vlaanderen

Tanguy Veys
Fractievoorzitter provincieraad

Naar aanleiding van de provincieraad van woensdag 19 mei ’10 heeft het
Vlaams Belang volgende nieuwe initiatieven genomen: 4 mondelinge vragen,
3 interpellaties, 1 voorstel en 1 motie.
Er werden ook 3 mondelinge vragen onontvankelijk verklaard.
Er staan nog ook nog 4 interpellaties, 7 voorstellen en 2 moties van het
Vlaams Belang op de agenda, die op de vorige zitting van 28/4 niet aan
bod konden komen omdat na 4 uur vergaderen de meerderheid al niet meer
in aantal was…
De volledige agenda vindt u hier.

Hier volgt een overzicht van wat u mag verwachten:

Mondelinge vragen (4)
Vraag
van Eddy Schollaert i.v.m. het Varend Erfgoedcentrum Baasrode

Vraag
van Eddy Schollaert i.v.m. bescherming eigen erfgoed

Vraag
van Tanguy Veys i.v.m. de leegstand van het Huis Philemon Coupé

Vraag
van Tanguy Veys i.v.m. de decretaal voorziene adviesraden en
overlegstructuren

Voorstellen (1)
Voorstel
Tanguy Veys tot het optimaliseren en actualiseren van de provinciale
webstek naar het systeem van klachtbehandeling toe

Interpellaties (2)
Interpellatie
Annemie Peeters-Muyshondt over Scheepswerf Baasrode

Interpellatie
Annemie Peeters-Muyshondt over Trage wegensubsidies

Moties (1)
Motie
Tanguy Veys i.v.m. de overdracht van het Oost-Vlaamse provinciehuis aan
Vlaanderen

Tanguy Veys
Fractievoorzitter provincieraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...