[14/12/10] Mondelinge vraag over de GEN-veiligheidssystemen

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 14 december 2010

Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over “de GEN-veiligheidssystemen”

Tanguy Veys (VB): Op 10 december verscheen in La Libre een artikel met als titel “La sécurité du futur réseau express régional déjà défaillante”. Daaruit bleek dat er mogelijk problemen opduiken met de veiligheidssystemen die gebruikt zullen worden in het toekomstig gewestelijk expressnet rond Brussel. De veiligheidssystemen die gepland zijn op de sporen en die in de treinen, zouden niet met elkaar communiceren, zo staat het alvast toch in het krantenbericht.

Volgens de krant wil spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel de sporen van het GEN uitrusten met niveau 2 van het veiligheidssysteem ETCS, maar de 305 Desirotreinen, die spoorwegmaatschappij NMBS bestelde en waarvan een deel op het GEN zal rijden, zullen echter werken met niveau 1 van hetzelfde veiligheidssysteem. De krant concludeert dat beide systemen niet met elkaar kunnen communiceren. Het is belangrijk dat, mocht die stelling niet kloppen, dat hier wordt weerlegd of, mocht de stelling wel kloppen, dat hier toch nog een wijziging van het beleid komt.

Minister Inge Vervotte: Infrabel en de NMBS zijn verwonderd over de berichten in de pers dat de ondernemingen op een deel van het netwerk verschillende versies van ETCS-seinsystemen zouden installeren. Het idee alleen al dat de ondernemingen zouden overwegen om verschillende versies te installeren, is absurd.

Terwijl de installatie van het TBL1+ seinsysteem in de spoorinfrastructuur en op het rollend materieel onafgebroken wordt voortgezet, onderzoeken de ploegen van Infrabel en de NMBS samen de beste oplossingen om het ETCS-systeem op grote schaal te installeren. Op dit moment hebben Infrabel en NMBS in onderling overleg beslist om op het GEN-netwerk het seinsysteem ETCS niveau 1 te installeren. Op basis van die beslissing zal het in 2008 bestelde rollend materieel voor het GEN-netwerk uitgerust zijn met ETCS niveau 1. De treinstellen zullen in de loop van 2011 geleverd worden.

Het spreekt voor zich dat het eventuele migratieschema naar een andere versie van het interoperabele ETCS-systeem in onderling overleg zal bepaald worden, om een optimale compatibiliteit tussen de gronduitrusting en de boorduitrusting te verzekeren, met het oog op een maximale verhoging van de veiligheid van het treinverkeer. Het uitrolplan zal bovendien voorgelegd worden aan de bevoegde veiligheidsautoriteiten.

Infrabel en de NMBS betreuren de foute berichtgeving, die nefast is voor het vertrouwen van de treingebruikers. De twee ondernemingen zullen blijven samenwerken om de veiligheid van het spoorverkeer in België te verbeteren.

Tanguy Veys (VB): Ik dank de minister om dat te weerleggen.

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/53/ic069x.html

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 14 december 2010

Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over “de GEN-veiligheidssystemen”

Tanguy Veys (VB): Op 10 december verscheen in La Libre een artikel met als titel “La sécurité du futur réseau express régional déjà défaillante”. Daaruit bleek dat er mogelijk problemen opduiken met de veiligheidssystemen die gebruikt zullen worden in het toekomstig gewestelijk expressnet rond Brussel. De veiligheidssystemen die gepland zijn op de sporen en die in de treinen, zouden niet met elkaar communiceren, zo staat het alvast toch in het krantenbericht.

Volgens de krant wil spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel de sporen van het GEN uitrusten met niveau 2 van het veiligheidssysteem ETCS, maar de 305 Desirotreinen, die spoorwegmaatschappij NMBS bestelde en waarvan een deel op het GEN zal rijden, zullen echter werken met niveau 1 van hetzelfde veiligheidssysteem. De krant concludeert dat beide systemen niet met elkaar kunnen communiceren. Het is belangrijk dat, mocht die stelling niet kloppen, dat hier wordt weerlegd of, mocht de stelling wel kloppen, dat hier toch nog een wijziging van het beleid komt.

Minister Inge Vervotte: Infrabel en de NMBS zijn verwonderd over de berichten in de pers dat de ondernemingen op een deel van het netwerk verschillende versies van ETCS-seinsystemen zouden installeren. Het idee alleen al dat de ondernemingen zouden overwegen om verschillende versies te installeren, is absurd.

Terwijl de installatie van het TBL1+ seinsysteem in de spoorinfrastructuur en op het rollend materieel onafgebroken wordt voortgezet, onderzoeken de ploegen van Infrabel en de NMBS samen de beste oplossingen om het ETCS-systeem op grote schaal te installeren. Op dit moment hebben Infrabel en NMBS in onderling overleg beslist om op het GEN-netwerk het seinsysteem ETCS niveau 1 te installeren. Op basis van die beslissing zal het in 2008 bestelde rollend materieel voor het GEN-netwerk uitgerust zijn met ETCS niveau 1. De treinstellen zullen in de loop van 2011 geleverd worden.

Het spreekt voor zich dat het eventuele migratieschema naar een andere versie van het interoperabele ETCS-systeem in onderling overleg zal bepaald worden, om een optimale compatibiliteit tussen de gronduitrusting en de boorduitrusting te verzekeren, met het oog op een maximale verhoging van de veiligheid van het treinverkeer. Het uitrolplan zal bovendien voorgelegd worden aan de bevoegde veiligheidsautoriteiten.

Infrabel en de NMBS betreuren de foute berichtgeving, die nefast is voor het vertrouwen van de treingebruikers. De twee ondernemingen zullen blijven samenwerken om de veiligheid van het spoorverkeer in België te verbeteren.

Tanguy Veys (VB): Ik dank de minister om dat te weerleggen.

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/53/ic069x.html

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...