[14/12/10] Bespreking Bespreking wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I).

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 14 december 2010

Bespreking wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I).

INLEIDENDE UITEENZETTING VAN EEN INDIENER VAN AMENDEMENTEN

[…]

De heer Tanguy Veys (VB) onderschrijft de amendementen.

BESPREKING

De heer Tanguy Veys (Vlaams Belang) vraagt zich af waarom het zo lang heeft geduurd om de strafrechtelijke regels voor de bescherming van het milieu aan te passen? De Europese Richtlijn is al twee jaar oud. De sprekervreest ook dat de tarieven van het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren hogere tarieven zou kunnen toepassen. Wat zijn – inzake spoorveiligheid – de huidige banden van de door de wet geviseerde “leiding” met de NMBS? Wat zal het effect van deze maatregel op het personeelsstatuut van het huidige personeel van de Dienst voor de Veiligheid van het Spoor zijn? Zullen de betreffende personen kunnen kiezen of wordt het statuut van het personeel van de DVIS opgekrikt?

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER

Over het tijdsverloop sedert de Europese Richtlijn
De vertraging van het hele proces heeft te maken met de tijd die de dienst Leefmilieu nodig heeft gehad om advies te verstrekken.
Over de tarieven van het ITB (Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren)
De tarieven zullen niet stijgen.
Over de leiding van de DVIS (Dienst voor de Veiligheid en Interoperabiliteit van het Spoor)
Europa heeft haar eis van onafhankelijkheid beperkt tot de directeur en zijn adjunct aangezien het uitvoerend personeel van de dienst zeer technische taken verricht waarvoor de knowhow praktisch slechts bij de spoorwegmaatschappij voorhanden is. Er werd naar een redelijke termijn gezocht: eerst werd 3 jaar vooropgesteld, uiteindelijk is het 1,5 jaar geworden. Gedetacheerden van de NMBS moeten ruim de tijd krijgen om opnieuw de moedermaatschappij te vervoegen.

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 14 december 2010

Bespreking wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I).

INLEIDENDE UITEENZETTING VAN EEN INDIENER VAN AMENDEMENTEN

[…]

De heer Tanguy Veys (VB) onderschrijft de amendementen.

BESPREKING

De heer Tanguy Veys (Vlaams Belang) vraagt zich af waarom het zo lang heeft geduurd om de strafrechtelijke regels voor de bescherming van het milieu aan te passen? De Europese Richtlijn is al twee jaar oud. De sprekervreest ook dat de tarieven van het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren hogere tarieven zou kunnen toepassen. Wat zijn – inzake spoorveiligheid – de huidige banden van de door de wet geviseerde “leiding” met de NMBS? Wat zal het effect van deze maatregel op het personeelsstatuut van het huidige personeel van de Dienst voor de Veiligheid van het Spoor zijn? Zullen de betreffende personen kunnen kiezen of wordt het statuut van het personeel van de DVIS opgekrikt?

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER

Over het tijdsverloop sedert de Europese Richtlijn
De vertraging van het hele proces heeft te maken met de tijd die de dienst Leefmilieu nodig heeft gehad om advies te verstrekken.
Over de tarieven van het ITB (Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren)
De tarieven zullen niet stijgen.
Over de leiding van de DVIS (Dienst voor de Veiligheid en Interoperabiliteit van het Spoor)
Europa heeft haar eis van onafhankelijkheid beperkt tot de directeur en zijn adjunct aangezien het uitvoerend personeel van de dienst zeer technische taken verricht waarvoor de knowhow praktisch slechts bij de spoorwegmaatschappij voorhanden is. Er werd naar een redelijke termijn gezocht: eerst werd 3 jaar vooropgesteld, uiteindelijk is het 1,5 jaar geworden. Gedetacheerden van de NMBS moeten ruim de tijd krijgen om opnieuw de moedermaatschappij te vervoegen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...